Ana Sayfaya Dön
 


değişim şart!

Günümüzün Rekabet Koşulları Hiçbir Firmanın Durmasına Olanak Tanımıyor!

Günümüz rekabet ortamında şirketlerin başarılı olabilmelerinin önemli koşullarından biri "Bilgi Sistemlerinin" sağlıklı işlemesi. Hızla değişen teknolojik koşullara uyum sağlamak, ayakta kalmanın birinci kuralı! AYZ şirketinizin "digital sinir sisteminin" sağlıklı işlemesi, teknolojik olarak zinde kalmasını sağlayacak yazılım, donanım ve network alt yapısı hizmetleri üretiyor.

Paranın her gün değer değiştirmesi, ekonomik ve siyasi iktidarsızlıklar ülkemiz işadamları ve yöneticilerinin en az 10 kat daha verimli ve kıvrak organizasyonlar kurmalarını gerektiriyor. ülkemiz işadamlarının en az 10 kat daha verimli ve kıvrak organizasyonlar kurmalarını gerektiriyor. Şirketleriyle ilgili değişimleri veya değişim eğilimlerini önceden fark edebilmeleri, ürün, müşteri bazında kârlılık, personel verimliliği gibi kritik parametreleri sürekli izlemelerine bu da iyi bir bilgi sistemi kurmalarına bağlı.

Ülkemizde birçok şirket, bilgi sistemini oluşturmak için "Ticari Paket Programlar" olarak adlandırılan yazılımlar kullanılmaktadır. Satın alınan yazılım en ünlüsüde olsa sadece iyi bir bilgi sistemi kuruluşu için adaydır. Paket bir yazılım ne kadar iyi olursa olsun her şirketin kendine ve içinde bulunduğu sektöre özgü farklılıkları vardır. En iyi paket yazılım bile şirket dinamiklerine göre uyarlanmadığında sonuç vermez. Bugün ülkemizde şöyle bir genel kanı oluşmuştur.: "Ticari Paket Programlar" olarak adlandırılan yazılımlar salt muhasebe departmanlarının vergi muhasebesini yürütmeleri için faydalı olabilecek araçlardır. Aslında gözlemlenen odur ki; operasyonel sistemin bu yapının içinde yer alması düşünülmemiştir ya da yanlış bir kanıyla yer alması da istenmemektedir. Oysa günümüzün rekabet ortamı işadamları/ yöneticilerden şirketlerinin/rakiplerinin/çalışanlarının durumunu her an takip etmelerini istemektedir.

AYZ, bilginin verimli ve ekonomik olarak elde edilmesini, şirketlerin daha karlı, daha kıvrak ve rakabetçi olabilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'nin bir numaralı kurumsal kaynak planlama yazılımı olan LBS Gold merkezli bilgi sistemleri kuruyor.

AYZ, yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu raporların kendiliğinden üretilmesini sağlayacak, çalışanların ise gündelik işlerinin kolaylaştıracak operasyonel sistemin otomasyonunu sağlıyor. Mevcut iş süreçlerini LBS Gold'a entegre ediyor. Gerekirse operasyonel sistemin optimal çalışmasını sağlayacak biçimde iş süreçlerini yeniden planlıyor. Donanım ve ağ alt yapısını kurarak veya mevcut sistemi iyileştirerek sayısal sinir sitemini oluşturuyor.

AYZ şirketinizin teknolojik olarak zinde kalmasını sağlayacak yazılım, donanım ve network altyapısı hizmetleri üretecek bilgi, deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Değişim şart diyorsanız ve değişime şirketinizin bilgi sisteminden başlamak gerektiğini düşünüyorsanız AYZ ile tanışmalısınız.

AYZ Yönetim Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. info@ayz.com.tr
Yukarı